Våra ekonomitjänster

Din externa ekonomiavdelning på distans.

Skapa utrymme för tillväxt och minska kostnaderna med en extern ekonomiavdelning. Vi hanterar allt från bokföring och redovisning till löneadministration och finansiell rapportering. Smidigt, snabbt och digitalt – så att du kan fokusera på din affär.

Våra ekonomitjänster

01

Bokföring och redovisning

Vi tar hand om din löpande bokföring och redovisning och säkerställer att allt är i sin ordning för att du ska kunna fokusera på din verksamhet

02

Löner och fakturor

Vi hanterar allt från löneadministration till fakturering, vilket garanterar att dina anställda får betalt i tid och att dina fakturor skickas på rätt sätt

03

Bokslut, deklarationer och årsredovisning

Vi ser till att du får en korrekt årsredovisning, färdig för granskning, och att dina deklarationer hanteras felfritt

04

Treasury och cash management

Vi maximerar avkastningen på företagets kassa och ser till att likvida medel alltid finns på rätt plats vid rätt tillfälle

05

Automatisering av processer

Vi ser till att löpande ekonomiprocesser automatiseras så att manuell arbetstid kan ägnas åt strategiska och framåtblickande frågor

06

Intern rapportering

Vi utvecklar och underhåller pedagogiska rapportpaket som hjälper ledning och styrelse att följa företagets ekonomiska utveckling

Upptäck fördelarna med en extern ekonomiavdelning

Outsourcing av ekonomiavdelningen är alltid en bra idé. Det möjliggör för kostnadsbesparingar, ökad flexibilitet och skalbarhet. Det ger tillgång till expertis och teknologi utan att ni som företag behöver lägga pengar på interna investeringar och personal. Dessutom frigör det värdefulla interna resurser så att ert företags ledning kan fokusera på att utveckla sina verksamheter. 

Hur går det till?

01

Första kontakten

Vi bokar in ett digitalt möte för att diskutera dina specifika behov och hur vi kan hjälpa dig.

02

Analys och planering

Vi genomför en grundlig genomgång på distans av ditt företags nuvarande ekonomiska situation och skapar en skräddarsydd plan för hur vi bäst kan stötta dig.

03

Uppstart och integration

Med moderna, digitala verktyg integrerar vi smidigt ditt företags system och börjar vår effektiva och noggranna hantering av dina finansiella behov.

04

Löpande kommunikation

Även om vi arbetar på distans, är vi ständigt tillgängliga för frågor, uppdateringar eller ändringar. Vi ser till att du alltid är uppdaterad och känner dig trygg med vår service.

Är du redo att komma igång med din externa ekonomiavdelning?

Är du i behov av konsult- eller interimslösningar inom finans eller analytics?