6 fördelar med att outsourca din ekonomiavdelning​

Det blir allt vanligare bland företag att outsourca sin ekonomiavdelning. Oavsett storlek eller bransch, innebär det för företaget ofta stora fördelar. Men vad innebär egentligen outsourcing av en ekonomiavdelning, och varför ska man göra det? Det går vi igenom här.

Vad innebär outsourcing av ekonomiavdelningen?

Outsourcing av en ekonomiavdelning innebär att ditt företag överlåter de finansiella processerna och uppgifterna till en extern part. Detta kan innefatta allt från bokföring, fakturering och löneadministration till mer komplexa uppgifter som skatterådgivning, budgetering, och finansiell analys. Istället för att behålla en fullskalig intern ekonomiavdelning, anlitar ni en tredje part som specialiserar sig på ekonomitjänster för att sköta dessa funktioner.  

Att outsourca din ekonomiavdelning är ett smart drag av många anledningar. Här kommer sex av dem!

1. Minskade kostnader och ökad skalbarhet

En av de största fördelarna med outsourcing av ekonomiavdelningen är kostnadseffektiviteten. Genom att flytta ekonomifunktioner till externa leverantörer kan ni undvika de fasta kostnader som är associerade med heltidsanställda, såsom löner, förmåner och kontorsutrymme. Man betalar för sina tjänster efter behov, vilket skapar en flexibel kostnadsstruktur som är lättare att skala upp eller ner.

Dessutom kan ett outsourcat team anpassa sina tjänster snabbt för att möta ditt företags föränderliga behov. Detta är särskilt värdefullt för växande företag som kan behöva skalbara lösningar för att hantera ökad volym utan att behöva anställa fler interna resurser.

2. Tillgång till expertis inom olika fält

För företag i alla storlekar kan det vara en utmanande att rekrytera och upprätthålla ett team med specialistkompetenser inom ekonomi. Småföretag kan kämpa med begränsade resurser för att locka till sig toppkandidater, medan större organisationer ofta brottas med den höga omsättningen inom finansbranschen.

Anlitar du istället en extern part, får du snabb tillgång till ett team av specialister med expertis inom en rad olika områden. Du väljer det du är i behov av, och betalar bara för de tjänster du faktiskt använder.

3. Ökat fokus på kärnverksamheten

Att ha en intern ekonomiavdelning kräver tid och uppmärksamhet. Outsourcing frigör denna viktiga resurs så att resten av verksamheten kan koncentrera sig på företagets kärnverksamhet och tillväxt.

4. Nödvändig riskhantering tillgänglig

Externa ekonomiavdelningar och ekonomibyråer är specialiserade på att hantera ekonomisk risk. De förstår regleringen och har system på plats för att säkerställa att företag följer lagar och standarder, vilket också minskar risken för kostsamma misstag.

5. Tillgång till den senaste teknologin

Externa ekonomiavdelningar investerar ofta i den senaste teknologin för att förbättra sin service. Genom outsourcing får ditt företag tillgång till dessa verktyg utan att behöva göra egna stora investeringar. Detta kan inkludera avancerade bokföringssystem, data analytics-verktyg och automatiserade processverktyg. 

6. Kontinuerlig drift och ständig närvaro

Med en outsourcad ekonomiavdelning finns det ingen risk för störningar eller förseningar på grund av sjukdom eller personalomsättning. Externa team ser till att det blir en kontinuerlig och smidig drift vilket säkerställer att den finansiella styrningen hanteras effektivt.

Den moderna ekonomiavdelningen 

Outsourcing av ekonomiavdelningen är alltid en bra idé. Det gör det möjligt för kostnadsbesparingar, ökad flexibilitet och skalbarhet. Det ger tillgång till expertis och teknologi utan att ni som företag behöver lägga pengar på interna investeringar och personal. Dessutom frigör det värdefulla interna resurser så att ert företags ledning kan fokusera på att utveckla sina verksamheter. 

Prosperton som din externa ekonomiavdelning

Prosperton erbjuder lösningar som kombinerar kunskap och specialisering inom områden som bokföring, löneadministration och finansiell strategi – expertis som ofta är kostsam och komplex att utveckla inhouse. Vi använder den senaste tekniken i alla våra tjänster, vilket ger en mer effektiv och transparent process. Vårt team agerar som en förlängning av din verksamhet, skräddarsytt för att matcha dina specifika behov, så att du kan fokusera på det du gör bäst: att driva och växa ditt företag. 

På Prosperton kombinerar vi finansiell kunskap med innovativ teknologi för att optimera och främja företags ekonomiska tillväxt. Smidigt, snabbt och digitalt. Vill du veta mer om hur vi jobbar? Läs mer här eller kontakta oss – vi finns här för att hjälpa dig.  

Behöver du direkt finansiell rådgivning? Utforska våra ekonomitjänster eller konsultlösningar.

Våra tjänster

Ekonomitjänster

Skapa utrymme för tillväxt och minska kostnaderna som intern personal för med sig med en extern ekonomiavdelning. Vi hanterar allt från bokföring och redovisning till löneadministration och finansiell rapportering. Smidigt, snabbt och digitalt – så att du kan fokusera på din affär.

Konsultlösningar

Få tillgång till våra experter inom ekonomi, finansiering och analytics. Oavsett om du behöver strategisk rådgivning, stöd i transaktionsprocesser eller insikter för att fatta datadrivna beslut, står vårt team redo att stödja din verksamhet genom alla steg.

Din heltäckande partner inom ekonomi, finans och analytics

Prosperton är din strategiska finansiella partner och din externa ekonomiavdelning. I nära partnerskap med våra kunder skapar vi finansiell ordning och reda, sunda finanser och en tydlig överblick över både nyckeltal och data. Vi analyserar nuvarande risker och genererar framåtblickande prognoser för att skapa verkligt värde på lång sikt och navigera genom de ekonomiska utmaningar och möjligheter som finns.